Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.
5-р сар 12
Ногоон зээлийн сангийн ажлын хэсгийг байгуулах, ажлын хэсгийн анхны уулзалт
Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилт (ТоС)-ийн хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын Банкны Холбоо болон БОНХАЖЯ хамтран GGGI, UNEP FI/PAGE, Тогтвортой хөгжлийн боловсрол төслийн дэжлэгтэйгээр байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй төслүүдийг дэмжих санхүүгийн хөшүүрэг бий болгох ажлыг хэрэгжүүлэх төр, хувийн хэвшил, олон улсын байгууллагуудын төлөөллөөс бүрдсэн Ногоон зээлийн сангийн ажлын хэсгийг байгуулан, ажлын хэсгийн анхны уулзалтыг 2016 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн 09:00-14:00 цагийн хооронд Блью Скай зочид буудлын 3 давхарын “Топаз” танхимд зохион байгуулах гэж байна.
Blue Sky Hotel

Twitter