Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Хуульчдын мэргэжлийн зөвлөл

Байгуулагдсан: 2014 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр

Зөвлөлийн дарга: Хаан банкны Хууль, эрх зүйн газрын захирал С.Хосбаяр

С.Хосбаяр нь 2004 онд Их засаг их сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. МУИС-ийн ХЗС-ийн магистрант. Тэрээр 2004-2006 онд Баянзүрх дүүргийн шүүх, Нийслэлийн шүүхэд тус тус шүүгчийн туслах, 2010 оноос Хаан банкинд хуулийн зөвлөхөөр ажилласан бөгөөд 2014 оноос тус банкны Хууль, эрх зүйн газрын захирлаар ажиллаж байна.

Twitter