Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Хуульчдын мэргэжлийн зөвлөл

Байгуулагдсан: 2014 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр

Чиглэл: Салбарт мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийг нэг мөр ойлгон хэрэгжүүлэх талаар харилцан туршлага судлах, тулгамдсан асуудлыг хамтран шийдвэрлэх

Зөвлөлийн дарга: Э.Хосбаяр /Хаан банкны Хууль, эрх зүйн газрын захирал/


С.Хосбаяр нь 2004 онд Их засаг их сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. МУИС-ийн ХЗС-ийн магистрант. Тэрээр 2004-2006 онд Баянзүрх дүүргийн шүүх, Нийслэлийн шүүхэд тус тус шүүгчийн туслах, 2010 оноос Хаан банкинд хуулийн зөвлөхөөр ажилласан бөгөөд 2014 оноос тус банкны Хууль, эрх зүйн газрын захирлаар ажиллаж байна.