Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Цахим банкны мэргэжлийн зөвлөл

Байгуулагдсан: 2014 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр

Мэргэжлийн зөвлөлийн дарга: Худалдаа хөгжлийн банкны Картын удирдлагын газрын захирал Ц.Отгонбилэг

Ц.Отгонбилэг нь Бизнесийн удирдлага, эдийн засагч мэргэжилтэй. Худалдаа хөгжлийн банкнаас анх ажлын гараагаа эхэлж тус банкныхаа Стратеги төлөвлөлт, судалгааны хэлтэс, Маркетинг судалгааны хэлтэс, Иргэдийн банкны газарт тус тус ажиллаж байсан. 2012 оноос ХХБ-ны Картын удирдлагын газрын орлогч захирлаар ажиллаж байна.

Twitter