Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Эрсдлийн удирдлагын мэргэжлийн зөвлөл

Байгуулагдсан: 2013 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр

Чиглэл: Эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр, тэр дундаа AQR, BASEL, IFRS зэрэг чиглэлээр харилцан туршлага судлах, Монголбанкны журамд санал өгөх, тулгамдсан асуудлаа хамтран шийдвэрлэх

Мэргэжлийн зөвлөлийн дарга: А.Энхбаяр /Голомт банкны Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал/

А.Энхбаяр нь 2002 онд Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг Эконометрикийн мэргэжлээр төгссөн. 2003 онд Удирдлагын академид Бизнесийн удирдлагын магистр зэрэг хамгаалсан. А.Энхбаяр захирал банкны салбар дахь ажлын гараагаа 2004-2010 онд Худалдаа хөгжлийн банкны Зах зээлийн эрсдэлийн шинжээчээр ажиллаж эхлүүлсэн бөгөөд 2012 оноос Улаанбаатар хотын банкны Байгууллагын банкны газрын захирал, Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал, 2016 оны 9 сараас Голомт банкны Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирлаар ажиллаж байна.