Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Эрсдлийн удирдлагын мэргэжлийн зөвлөл

Байгуулагдсан: 2013 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр

Мэргэжлийн зөвлөлийн дарга: Голомт банкны Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал А.Энхбаяр

А.Энхбаяр нь 2002 онд Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг Эконометрикийн мэргэжлээр төгссөн. 2003 онд Удирдлагын академид Бизнесийн удирдлагын магистр зэрэг хамгаалсан. А.Энхбаяр захирал банкны салбар дахь ажлын гараагаа 2004-2010 онд Худалдаа хөгжлийн банкны Зах зээлийн эрсдэлийн шинжээчээр ажиллаж эхлүүлсэн бөгөөд 2012 оноос Улаанбаатар хотын банкны Байгууллагын банкны газрын захирал, Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал, 2016 оны 9 сараас Голомт банкны Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирлаар ажиллаж байна.

Twitter