Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

АМ.ДОЛЛАРЫН КЛИРИНГИЙН АСУУДЛААРХ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ

10-Р Сар 10, 2018

Сүүлийн жилүүдэд АНУ, Европын Холбоо болон олон улсын зохицуулагч байгууллагуудын зүгээс мөнгө угаалттай тэмцэх дүрэм журмаа чангаруулж байгаагаас гадаадын банкуудын комплаенсийн үйл ажиллагааны зардал нэмэгдсэн, мөн Монголын зах зээл эрсдэл өндөртэй гэж үзэж байгаагаас үүдэн олон улсын томоохон банкууд Монголын банкуудын дансуудыг хааж, Монголын зах зээлд төлбөр тооцооны үйл ажиллагаа явуулахаа зогсоосон.

Үүнтэй холбоотойгоор МБХ-ны дэргэдэх Комплаенсийн мэргэжлийн зөвлөлөөс “Ам.долларын клирингийн асуудлаарх бодлогын баримт бичиг”-ийг боловсруулан гаргалаа.

Бодлогын баримт бичигтэй ЭНД дарж танилцана уу.