Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Банк Санхүүгийн Академи

8-Р Сар 03, 2014

Банк Санхүүгийн Академийн хэтийн зорилго: Монгол улс дахь банк, санхүүгийн чиглэлээр хамгийн өндөр чадвартай сургалт болон судалгаа явуулах тэргүүний, анхдагч, бие даасан сургалтын байгууллага байхыг зорьж ажиллаж байгаа болно. Мөн салбарын мэргэжилтэнгүүдийн чадварыг нэмэгдүүлэх, мэргэшлийн чадавхийг бий болгон Монголын банк, санхүүгийн салбарыг бэхжүүлэх, эдийн засгийн шинэчлэл хийхэд хувь нэмрээ оруулахыг зорьж ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.bfa.mn- аас авна уу.