Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Дотоод аудитын мэргэжлийн зөвлөл

Байгуулагдсан: 2015 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдөр

Мэргэжлийн зөвлөлийн дарга: Ж.Энх-Амгалан /Худалдаа хөгжлийн банкны дотоод аудитын газрын захирал

Чиглэл: Банкны салбарын дотоод аудитын илүү өндөр түвшний баталгаажуулалтын болон зөвлөх үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх талаар болон залилангийн аудитын талаар туршлага судалж, саналаа солилцон ажиллах


Ж.Энх-Амгалан нь ХХБ-нд 18 дахь жилдээ, үүнээс Дотоод аудитын чиглэлээр 11 дэх жилдээ ажиллаж байна. Бизнесийн удирдлагын магистр, мэргэшсэн нягтлан бодогч.


Мэргэжлийн
зөвлөлийн дэд дарга,
Хас банкны
Ерөнхий аудитор,
Э.Ундармаа
Хаан банкны
Дотоод аудитын
газрын захирал
Д.Энхбаатар
Голомт банкны
Аудит хариуцсан захирал
А.Одонбаатар
Төрийн банкны
Дотоод аудитын
газрын захирал Н.Анун

Капитрон банкны
Дотоод аудитын
газрын захирал
М.Батзаяа


Капитал банкны
Дотоод аудитын
газрын захирал
С.Бүтэмж


Улаанбаатар хотын
банкны Дотоод аудитын
газрын захирал
н.Лхагвасүрэн
Ариг банкны
Дотоод аудитын
газрын захирал
Ю.Нэргүй


Богд банкны
Аудитор Ш.Бэжид


Үндэсний хөрөнгө
оруулалтын банкны
Ахлах аудитор
Ц.Мөнхзаяа


Кредит банкны
Ахлах аудитор
Ц.Баярдулам
Тээвэр хөгжлийн
банкны Дотоод аудитын
газрын захирал
Н.Эрдэнэбилэг
Чингис Хаан банкны
Дотоод аудитын
газрын захирал
Х.Лхагвасүрэн


Томоор эндээс үзнэ үү.