Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Зээлийн Мэдээллийн Төв ХХК

8-Р Сар 01, 2014

Монголын Банкны Холбооны санаачлагаар, арилжааны банкууд хамтран хөрөнгө оруулж Зээлийн Мэдээллийн Төв ХХК-ийг 2009 онд байгуулсан. Олон улсын санхүүгийн корпораци, АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагын дэмжлэгтэйгээр зах зээл болон хууль эрх зүйн орчны талаар судалгаа явуулж, Зээлийн мэдээллийн сан байгуулах бизнес төлөвлөгөө боловсруулж, Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн төсөл боловсруулахад оролцсон.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.cib.mn- аас авна уу.