Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Комплаенсийн мэргэжлийн зөвлөл

Байгуулагдсан: 2015 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдөр

Чиглэл: Банкны салбарын комплаенсийн үйл ажиллагааг илүү өндөр түвшинд гаргах, харилцан туршлага судлах, цаашлаад банкны бус санхүүгийн салбарт комплаенсийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлэхэд хамтран ажиллах.

Мэргэжлийн зөвлөлийн дарга: Голомт банкны Комплаенсийн хэлтсийн захирал Н.Мөнхжаргал