Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Маркетингийн мэргэжлийн зөвлөл

Байгуулагдсан: 2015 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдөр

Дарга: Б.Баярмаа /Худалдаа хөгжлийн банкны Маркетингийн газрын захирал/

Чиглэл: Банкны салбарын маркетингийн мэргэжилтнүүдийн хамтын ажиллагааг сайжруулах, чадавхжуулах, салбарын талаарх үнэн бодит, зөв мэдээ мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн салбараар дамжуулан харилцагч, олон нийтэд хүргэх