Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Монголын Ипотекийн Корпораци

8-Р Сар 02, 2014
Монголын Ипотекийн Корпорацийн үндсэн зорилт нь:

“Монгол улсын хүн амыг орон сууцаар хангах, орон сууцны санхүүжилтийн урт хугацаат тогтолцоог бий болгох үүднээс санхүүгийн зах зээлийн хэрэгслэлүүдийг ашиглан дотоод, гадаадын зах зээлээс дунд болон урт хугацааны санхүүжилтийг татан нэмэгдүүлэх замаар ипотекийн анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийг дэмжин хөгжүүлэхэд оршино”

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.mik.mn-ээс авна уу.