Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Мэдээллийн технологи, мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжлийн зөвлөл

Байгуулагдсан: 2015 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр

Чиглэл: Банкны салбарын мэдээллийн технологи, мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлийн мэргэжилтнүүдийг хөгжүүлэх, сургалт семинар уулзалт зохион байгуулах, банкны салбарт орчин үеийн техник технологи нэвтрүүлэхэд болон салбарын мэдээллийн технологи, мэдээллийн аюулгүй байдлын талаар бодлого боловсруулахад банкуудын саналыг тусгах, хамтарч ажиллах

Мэргэжлийн зөвлөлийн дарга: Чингис Хаан банкны Бизнес хариуцсан захирал Д.Сүхбаатар

Д.Сүхбаатар нь мэдээллийн технологийн чиглэлээр Худалдаа хөгжлийн банк, Хаан банк, Улаанбаатар хотын банк болон М-Си-ЭС групп зэрэг байгууллагуудад ажилаж байсан арвин туршлагатай удирдах ажилтан юм.