Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Судлаачдын мэргэжлийн зөвлөл

2015 оны 4 дүгээр сарын 29-ны өдөр Холбооны гишүүн байгууллагуудын судалгаа, хөрөнгө оруулалт, эрсдэл хариуцсан газар хэлтсийн захирал, мэргэжилтнүүдийн хамтарсан уулзалтыг зохион байгуулж МБХ-ны Судлаачдын мэргэжлийн зөвлөл албан ёсоор байгуулсан байна.