Сургалт, уулзалтын танхим

Холбоо нь өөрийн байрандаа уулзалт семинар, сургалтын үйл ажиллагаа явуулах зориулалтаар бүрэн засч тохижуулан шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр тоноглосон 30-80 хүний багтаамжтай сургалтын танхимуудтай бөгөөд эдгээр сургалтын танхимуудыг гишүүн байгууллага болон бусад аж ахуй нэгж, албан байгууллагад түрээслэх боломжтой юм. Сургалтын танхимын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Холбооны Санхүү, үйл ажиллагаа хариуцсан менежер Л.Отгон-Аюуштай 323581 эсвэл 99081142 утсаар холбогдоно уу.