Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

ТоС-ийн удирдлага, бүтэц, гишүүд, хамтран ажиллагч байгууллагууд


ТоС-ийн гишүүд, хамтран ажиллагч байгууллагуудТоС-ийн удирдлага, бүтэцТоС Манлайлагч байгууллага - 2016


Жил бүр ТоС-ийн хөтөлбөр, санаачилгыг манлайлан хэрэгжүүлэгч байгууллагыг ТоС-ийн хөтөлбөрт оролцогч байгууллагуудаас нэр дэвшүүлэн сонгоно. Манлайлагч байгууллага нь ТоС-ийн хөтөлбөрийг үр дүнтэй, зорилгын дагуу ажиллуулах санал, санаачилга гаргах, тогтвортой санхүүжилтийн хүрээнд мэдлэг ойлголт нэмэгдүүлэх болон чадвар чадамж бий болгох зохион байгуулалтын болон бусад ажлуудыг өөрийн санаачилгаар хэрэгжүүлж ажиллана. 2017 оны “ТоС Манлайлагч байгууллага”-аар Ариг Банк ажиллаж байна.