Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

ТоС хөтөлбөрийн хүрээнд хамтран ажиллах

Монгол Улсад тогтвортой санхүүжилтийн зарчмуудыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд хүн бүхний үүрэг оролцоо нэн чухал юм. Банкны салбар дангаар бус бүгд хамтдаа энэхүү санаачлагад нэгдэн зүтгэвэл Монгол Улс зөв хөгжлийн загвараар дэлхийд манлайлан үлгэрлэх боломжтой.

Тогтвортой санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлэх хүсэл эрмэлзэл, зорилтоо батлан нийт банкуудаас Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газар, яам, тамгын газар, орон нутаг, иргэний нийгмийн байгууллагууд, харилцагчид, ард иргэдийг энэ үйлсэд нэгдэн оролцохыг уриалж байна.

ТоС-ийн хөтөлбөрийг хүрээнд хамтран ажиллах, хөтөлбөрийн талаар мэдээ, мэдээлэл /ToC newsletter/-ийг тогтмол авахыг хүсвэл дараах холбоосоор хандана уу:

Имэйл: info@mba.mn

Утас: 976 11 323581