Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Улаанбаатар Хотын Банк

8-Р Сар 14, 2014


Улаанбаатар Хотын Банк нь байгуулагдаад 19 жил болж байгаа системийн нөлөө бүхий ууган банкуудын нэг юм. 2017 оны 4-р улирлын байдлаар 39 салбар нэгжтэй, нийт 430 гаруй ажиллагсадтай үйл ажиллагаа эрхэлж байна.

Банкны эрсдэлийг “ISO31000:2009 Эрсдэлийн удирдлагын зарчим ба заавар” стандартад нийцүүлэн ажиллаж байна. Зах зээлийн эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд валютын ханшийн хэлбэлзлийн нөлөөллийн улмаас банкны хүлээж болох эрсдэлийн түвшинг хамгийн их эрсдэлийн аргыг ашиглан тооцохоос гадна Garch болон Ewma аргыг ашиглан багцаас алдаж болох алдагдлыг давхар тооцон ажиллаж байна. Банк нь Монголбанкны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтмол хангаж байгаа бөгөөд олон улсын Базелын хорооны “Базел-3” зөвлөмжид тусгасан харьцаа үзүүлэлтийг тогтмол тооцон хянаж байна.

Улаанбаатар Хотын Банк нь одоогоор 11 банктай корреспондент харилцаатай хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд Блүмберг терминал дахь BMATCH цахим системийг нэвтрүүлж, олон улсад валют арилжааг шуурхай хийж байна.

Улаанбаатар Хотын Банк нь сүүлийн жилүүдэд олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдтэй тогтмол хамтарсаар ирлээ. Тухайлбал Азийн Хөгжлийн Банк болон Японы JICA, Германы KFW байгууллагын жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг дэмжих төслийн санхүүжилт дээр тус тус амжилттай хамтран ажилаж байна.

Нийслэлийн авто тээврийн өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварыг жил бүр төсөвт төвлөрүүлэхэд банк нь нэлээд санаачилгатай ажилладаг бөгөөд үүнийгээ нийгмийн хариуцлагын хүрээнд банк санхүүгийн байгууллагын хувьд хийж буй ажил хэрэгч алхам гэж үздэг. 2017 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлангийн дүнгээр Улаанбаатар Хотын Банк нь 1,4 их наяд төгрөгийн актив хөрөнгөтэй системийн нөлөө бүхий зургаадахь банкаар эрэмбэлэгдээд байна.


Тайлбар: Нийгэм эдийн засагт дорвитой хувь нэмэр оруулж буй ТОР-100 аж ахуйн нэгжийн нэгээр Улаанбаатар Хотын Банк шалгарлаа.

Банк нь Qpay үйлчилгээ болон Гэрэгэ төлбөрийн киоскуудыг нэвтрүүлээд байгаа бөгөөд цаашид ч финтект суурилсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг түлхүү хөгжүүлэх бодлого баримталж байна. Үүний зэрэгцээ мэдээлэл технологийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс Honeypot болон IDS зэрэг системүүдийг амжилттай нэвтрүүлээд байна.

Дэлхий нийтээрээ технологийг хөхүүлэн дэмжих замаар ногоон эдийн засагт суурилсан тогтвортой хөгжил рүү эргэлт буцалтгүй чиглэх болсон энэ үед Улаанбаатар Хотын Банк ч хөгжлийн бодлогод нийцэн ажиллахаар зорьж байна.