Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Хуульчдын мэргэжлийн зөвлөл

Байгуулагдсан: 2014 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр

Чиглэл: Салбарт мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийг нэг мөр ойлгон хэрэгжүүлэх талаар харилцан туршлага судлах, тулгамдсан асуудлыг хамтран шийдвэрлэх

Зөвлөлийн дарга: Э.Мөнх-Эрдэнэ /Хас банкны Хуулийн хэлтсийн захирал/


Хуульчдын мэргэжлийн зөвлөлийн дарга Э.Мөнх-Эрдэнэ нь 2009 онд Шихихутаг хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. Э.Мөнх-Эрдэнэ захирал нь ажлын гараагаа 2009 онд ХасБанкнаас Хуулийн хэлтсийн хуульчаар ажиллаж эхлүүлсэн бөгөөд 2017 оноос Хуулийн Хэлтсийн захирлаар ажиллаж байна. Э.Мөнх-Эрдэнэ нь хуульч, өмгөөлөгч болон эвлэрүүлэн зуучлагчийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийг тус тус авсан мэргэшсэн хуульч болно.