Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Цахим банкны мэргэжлийн зөвлөл

Байгуулагдсан: 2014 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр

Чиглэл: Банкны салбарын цахим банкны чиглэлийн асуудлуудыг гаргаж шийдвэрлэх, шинэ шийдэл, техник технологийн талаар санал зөвлөмж хүргүүлэх, цахим гэмт хэрэг тэр дундаа төлбөрийн картын бүхий л эрсдэлийн талаар сургалт семинар, форум зохион байгуулах, бусад оролцогчидтой хамтарч ажиллах;

Мэргэжлийн зөвлөлийн дарга: Ц.Отгонбилэг /Худалдаа хөгжлийн банкны Картын удирдлагын газрын орлогч захирал/

Ц.Отгонбилэг нь Бизнесийн удирдлага, эдийн засагч мэргэжилтэй. Худалдаа хөгжлийн банкнаас анх ажлын гараагаа эхэлж тус банкныхаа Стратеги төлөвлөлт, судалгааны хэлтэс, Маркетинг судалгааны хэлтэс, Иргэдийн банкны газарт тус тус ажиллаж байсан. 2012 оноос ХХБ-ны Картын удирдлагын газрын орлогч захирлаар ажиллаж байна.