Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Эрсдлийн удирдлагын мэргэжлийн зөвлөл

Байгуулагдсан: 2013 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр

Чиглэл: Эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр, тэр дундаа AQR, BASEL, IFRS зэрэг чиглэлээр харилцан туршлага судлах, Монголбанкны журамд санал өгөх, тулгамдсан асуудлаа хамтран шийдвэрлэх

Мэргэжлийн зөвлөлийн дарга: Б.Сансар /Хас банкны Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал/