How to become a member?

Монголын Банкны Холбоо нь Монголбанкнаас албан ёсоор зөвшөөрөл авч Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр банк, санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа банкны болон бусад санхүүгийн байгууллагуудыг сайн дурын үндсэн дээр нэгтгэсэн, гишүүддээ үйлчилдэг, хараат бус, бие даасан, ашгийн бус төрийн бус байгууллага юм.

How to become a member?

To become a member of MBA, you need to fill in the membership application form and send it to the MBA secretariat. A list of the application documents can be obtained in person at the MBA office or by sending your request to [email protected] ;

Upon receipt of your application documents, the MBA Board will meet to review your request;

If the request obtains approval from the Board meeting, an official letter is sent to you verifying your membership;

Payment of the MBA membership fee enables your organization to enjoy advantages and benefits depending on the type of membership.

Submit membership request