Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

МБХ-ны “Банкны аж үйлдвэр” тайлан 2013 оны 4 дүгээр улирлаар гарлаа...

4-Р Сар 09, 2014

Монголын Банкны Холбооноос эрхлэн гаргадаг “Банкны аж үйлдвэр” ээлжит тайланг та бүхэнд хүргэж байгаадаа таатай байна. Энэхүү тайлангаар дамжуулан банк санхүүгийн салбарын үйлдвэрлэл буюу энэ салбарын эдийн засагт оруулж байгаа хувь нэмрийн талаарх статистик мэдээлэл, дүгнэлтийг хүргэхийг зорьдог бөгөөд 2013 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар бэлтгэгдэн бэлэн боллоо.

Тус тайлангийн агуулга, хүснэгт, графикуудыг Үндэсний статистикийн хороо, Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо зэрэг байгууллагуудын статистик, тоон мэдээлэлд үндэслэн боловсруулсан болно. Мөн тайланд дурдагдсан тойм, дүгнэлтүүд нь Монголын Банкны Холбооны албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй болно.

Тайлантай холбоотой санал хүсэлтийг МБХ-ны info@mba.mn хаягаар явуулна уу.