Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Макро эдийн засгийн тойм /2015 оны 4 дүгээр сар/

5-Р Сар 15, 2015

Монголын Банкны Холбооноос Макро эдийн засгийн тойм мэдээг хүргэж байна.

Товчоор дүгнэвэл:
1. Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийн хурд саарч эхэллээ.
2. Мөнгөний нийлүүлэлтийн бууралт үргэлжилсээр байна.
3. Импортын бууралт нь гадаад худалдаа ашигтай гарах нөхцөлийг бүрдүүллээ.
4. 2015 оны эцэст улсын төсөв 400-500 тэрбум төгрөгөөр тасрах магадлалтай байна.
5. Гадаад худалдааны тэнцэл, мөнгөний нийлүүлэлтийн бууралтаас шалтгаалан төгрөгийн ханш чангарч эхэллээ.
6. Инфляцийн өсөлтөд хүнсний бараа, ундаа усны бүлгийн үнэ голлох нөлөө үзүүлж байна.
7. Төлбөрийн тэнцэлийн алдагдал өмнөх сараас 29.8 сая ам.доллараар өсчээ.
Татах