Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.
УДИРДЛАГЫН БАГ

Ерөнхийлөгч - Б.МЭДРЭЭ (Худалдаа Хөгжлийн Банкны Ерөнхийлөгч)

Дэд ерөнхийлөгч - О.Банзрагч (Улаанбаатар хотын банкны Тэргүүн дэд захирал)


Дэд ерөнхийлөгч - Норихико Като (Голомт банкны Гүйцэтгэх захирал)


Дэд ерөнхийлөгч - М.Отгонбаяр(Тээвэр Хөгжлийн Банкны Гүйцэтгэх захирал)
Л.Амар Гүйцэтгэх Захирал, Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

АЖЛЫН АЛБА

Л.Отгон-Аюуш
Ахлах менежер бөгөөд нягтлан бодогч
Б.Анхбат Мэдээлэл, хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер

Д.Энхлин

Төсөл, хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер
Э.Ариунаа Төсөл, хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер
Б.Солонго Хууль эрх зүй, хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер
Ч.Зоригтбаатар Хуулийн зөвлөх
З.Шагдарсүрэн Хуулийн зөвлөх