Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

MBA ECONOMIC SESSIONS: Чанаргүй зээлийн тайлан 2015 он 8 дугаар сар

9-Р Сар 24, 2015


2015 оны 8-р сарын байдлаар банкны салбарын чанаргүй зээлийн хэмжээ 7.3%-д хүрч өнгөрсөн оны мөн үеэс 2.3 нэгж хувиар өсчээ. Тус дүн татан буугдсан банкуудыг хассан дүнгээр 5.3%-тай байна. 2009 оны эдийн засгийн хямралын үед чанаргүй зээл 17.3%-д хүрч үүнээс хойш тасралтгүй буурч байсан хэдий ч өнгөрсөн оноос огцом өсч эхэллээ.

Татах