Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Дэлхийн аз жаргалын индексийн тайлангаар Монгол Улс...

4-Р Сар 24, 2015

2014 оны Дэлхийн аз жаргалын индексийн тайлангаар Монгол улс 4.874 оноотойгоор 158 орноос 100 дугаар байрт жагсчээ. Тус үзүүлэлтийг тооцохдоо тухайн улсын эдийн засгийн үзүүлэлт, нийгмийн хандлага, насжилт, авилгын түвшин гэх мэт үзүүлэлтийг суурь болгон тооцдог байна. Тус үзүүлэлтээр дараах орнууд тэргүүлсэн байна.


  • 1.Швейцарь 7.587
  • 2.Исланд 7.561
  • 3.Дани 7.527
  • 4.Норвеги 7.522
  • 5.Канад 7.427
  • 6.Финланд 7.406
  • 7.Недерланд 7.378
  • 8.Швед 7.364
  • 9.Шинэ зеланд 7.286
  • 10.Австрали 7.284

Монгол улсын хувьд 2005-2007 оны тайланд тооцогдсон үзүүлэлтээс 0.265 нэгж хувиар нэмэгдсэн байна.


Эх сурвалж: http://worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2015/04/WHR15.pdf