МБХ-ны цахим товхимол

Монголын Банкны Холбооны ажлын албанаас улирал тутам бэлтгэн гаргадаг цахим товхимол нь холбооны үйл ажиллагааны тойм, салбарын хэмжээнд болж өнгөрсөн сүүлийн үеийн онцлох үйл явдлын тойм, банкны салбарт нөлөөлөх дүрэм журмын өөрчлөлт, түүнтэй холбоотой санал, хэлэлцүүлэг нэгдсэн байр суурь зэрэг чухал сэдвүүдээр богино мэдээлэл бэлтгэн гаргадаг.

Банкны салбарын ажилтан та тогтмол мэдээлэл авж байхыг хүсвэл цахим хуудасны доод хэсэгт байрлах мэдээлэл авах хэсэгт дарж өөрийн цахим хаягаар мэдээлэл авах хүсэлт илгээгээрэй.