Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

АЛСЫН ХАРАА

Монгол Улсын даацтай хөгжил, эдийн засгийн эрх тэгш өсөлтийг хангахад банк, санхүүгийн салбарыг манлайлан оролцож, улс орноо бүсийн хэмжээний санхүүгийн төв болгон төлөвшүүлэхэд жинтэй хувь нэмэр оруулна.


ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Монгол Улсын санхүүгийн салбарын тогтвортой байдал, үндэсний төлбөр тооцооны тогтолцоо, хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил дэвшилд бодлого, стратегийн дэмжлэг үзүүлэх, үүний тулд олон улсын санхүүгийн шилдэг технологийг нэвтрүүлэхэд бодитой хувь нэмэр оруулахыг эрхэмлэнэ.


ҮНДСЭН ЗОРИЛТ

  • Нийт гишүүдийн хууль ёсны, нийтлэг ашиг сонирхол, эрхийг төлөөлөн хамгаалах;
  • Банк, санхүүгийн салбарын өмнө тулгарсан бодлогын асуудал, түүний оновчтой шийдэл рүү нийт гишүүдийн үйл ажиллагааг нэгтгэн чиглүүлэх;
  • Санхүүгийн салбарын үр ашигтай, эрүүл хөгжилд манлайлж, гишүүдийн оролцоо, бодитой хувь нэмрийг татан оруулaх.