Бүтэц бүрэлдэхүүн

Монголын Банкны Холбоо нь Монголбанкнаас албан ёсоор зөвшөөрөл авч Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр банк, санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа банкны болон бусад санхүүгийн байгууллагуудыг сайн дурын үндсэн дээр нэгтгэсэн, гишүүддээ үйлчилдэг, хараат бус, бие даасан, ашгийн бус төрийн бус байгууллага юм.

Удирдлагын баг

Ерөнхийлөгч

Б.Мэдрээ

Дэд ерөнхийлөгч

Б.Үүрцайхбаатар

(Капитрон банкны Гүйцэтгэх захирал)

Дэд ерөнхийлөгч

Г.Саруул

(Богд банкны Гүйцэтгэх захирал)

Дэд ерөнхийлөгч

Г.Ганболд

(Голомт банкны Ерөнхийлөгч)

Л.Амар

Гүйцэтгэх Захирал, Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

Зөвлөхүүд

З.Шагдарсүрэн

Хуулийн зөвлөх

Маркус Лох

Орон тооны бус зөвлөх

Ажлын алба

Л.Отгон-Аюуш

Ахлах менежер бөгөөд Нягтлан бодогч

Б.Анхбат

Цахим хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер

Б.Солонго

Хууль эрх зүй, хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер

Т.Сарангуа

Олон нийт, хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер

Ц.Саруул

Гишүүнчлэл, хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер