Бүтэц бүрэлдэхүүн

Монголын Банкны Холбоо нь Монголбанкнаас албан ёсоор зөвшөөрөл авч Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр банк, санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа банкны болон бусад санхүүгийн байгууллагуудыг сайн дурын үндсэн дээр нэгтгэсэн, гишүүддээ үйлчилдэг, хараат бус, бие даасан, ашгийн бус төрийн бус байгууллага юм.

Удирдлагын баг

Ерөнхийлөгч

Б.Мэдрээ

Дэд ерөнхийлөгч

Норихико Като

(Голомт банкны Гүйцэтгэх захирал)

Дэд ерөнхийлөгч

Р.Мөнхтуяа

(Хаан банкны Гүйцэтгэх захирлын орлогч)

Дэд ерөнхийлөгч

Д.Баттулга

(Төрийн банкны Санхүү хариуцсан дэд захирал)

Л.Амар

Гүйцэтгэх Захирал, Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

Ажлын алба

Л.Отгон-Аюуш

Ахлах менежер бөгөөд нягтлан бодогч

Б.Анхбат

Мэдээлэл, хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер

Б.Солонго

Хууль эрх зүй, хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер

Т.Сарангуа

Олон нийт, хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер

З.Шагдарсүрэн

Хуулийн зөвлөх

Б.Нинжин

Төсөл, хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер

Ц.Саруул

Гишүүнчлэл, хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер