Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ

Монголын Банкны Холбоо нь Монголбанкнаас албан ёсоор зөвшөөрөл авч Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр банк, санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа банкны болон бусад санхүүгийн байгууллагуудыг сайн дурын үндсэн дээр нэгтгэсэн, гишүүддээ үйлчилдэг, хараат бус, бие даасан, ашгийн бус төрийн бус байгууллага юм.

Нийт 16000 гаруй ажилтантай Монголын банк, санхүүгийн салбарын 24 – н байгууллагын төлөөлөл болох Монголын Банкны Холбооны нэрийн өмнөөс эрхэм Таны энэ өдрийн амар амгаланг айлтгая.

Монголын Банкны Холбоо нь гишүүн байгууллагуудынхаа нэгдмэл эрхийн төлөө 2000 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж буй ашгийн бус байгууллага юм. Балбарын Мэдрээ миний бие энэхүү байгууллагын Ерөнхийлөгч хэмээх нэр хүндтэй, хариуцлагатай албыг 2019 оны есдүгээр сараас хүлээн авч чармайн ажиллаж байна.

Санхүүгийн салбарын 90 гаруй хувийг бүрдүүлдэгийн хувьд банкны салбар нь эрүүл засаглалтай байж, эдийн засаг, нийгмийн тэнцвэртэй хөгжлийг цогцлоон, иргэдийн амьдралыг сайжруулахад нэн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Иймд, миний бие бүрэн эрхийн хугацааны туршид Холбооны ажлын алба, салбарын хамт олонтойгоо хамтран доорх үндсэн чиглэлийн хүрээнд тодорхой ахиц гаргаж үр дүнд хүрэхээр зорин ажиллаж байна. Үүнд:

Нэгд. Банкуудын үйл ажиллагааны томоохон зардлыг урт хугацаанд боломжит хэмжээнд бууруулах замаар зээлийн хүүг бууруулах.

Хоёрд. Гадаадын банк, тэдгээрийн салбарыг нээн ажиллуулахад шаардагдах хууль, дүрэм журам, хяналт зохицуулалтын орчныг бүрдүүлэх.

Гуравд. Олон улсын зах зээлд гарч, өрсөлдөх боломжийг судлах.

Банкны салбарын 16 мянган ажилтан, тэдний гэр бүл, хамгаас үнэ цэнтэй харилцагчиддаа улс эх орныхоо хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж буйд гүн талархал илэрхийлэхийн зэрэгцээ, амжилт бүтээл, эрүүл энхийг чухалчлан хүсье.

Хүндэтгэсэн,
Ерөнхийлөгч
Балбарын МЭДРЭЭ