Үе үеийн удирдах бүрэлдэхүүн

Монголын Банкны Холбоо нь Монголбанкнаас албан ёсоор зөвшөөрөл авч Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр банк, санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа банкны болон бусад санхүүгийн байгууллагуудыг сайн дурын үндсэн дээр нэгтгэсэн, гишүүддээ үйлчилдэг, хараат бус, бие даасан, ашгийн бус төрийн бус байгууллага юм.

Монголын Банкны Холбооны ерөнхийлөгчөөр сонгогдон ажиллаж байсан эрхмүүд:

 1. Л.Болд /2000.09.29 – 2005.03.25/ УИХ-ын гишүүн, Голомт банкны гүйцэтгэх захирал
 2. Д.Оюунжаргал /2005.03.25 – 2006.06.28/ Монгол шуудан банкны гүйцэтгэх захирал
 3. Ч.Сайнцогт /2006.06.28 – 2007.08.24/ Чингис хаан банкны гүйцэтгэх захирал
 4. Ш.Чуданжий /2007.08.24 – 2010.05.14/ Зоос банкны гүйцэтгэх захирал
 5. Б.Мэдрээ /2010.05.14 – 2011.12.16/ ХХБ-ны гүйцэтгэх захирал
 6. М.Болд /2011.12.16 – 2014.12.16/ Хас банкны гүйцэтгэх захирал
 7. О.Орхон /2014.12.16 – 2018.02.08/ ХХБ-ны гүйцэтгэх захирал
 8. Ө.Ганзориг /2018.02.08 – 2019.09.05/ Голомт банкны гүйцэтгэх захирал
 9. Б.Мэдрээ /2019.09.05 – 2022.12.09/ ХХБ-ны Ерөнхийлөгч
 10. Б.Мэдрээ /2022.12.09 – с одоог хүртэл/

Монголын Банкны Холбооны дэд ерөнхийлөгчөөр сонгогдон ажиллаж байсан эрхмүүд:

1. Д.Зоригт /2000.09.29 – 2005.03.25/ Монгол шуудан банкны ТУЗ-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

2. Б.Цэцэг-Очир /2000.09.29 – 2005.03.25/ ХХБ-ны ТУЗ-ийн дарга

3. С.Мөнхбат /2005.03.25 – 2006.06.28 / ХХБ-ны гүйцэтгэх захирал

4. Б.Бадраа /2005.03.25 – 2006.06.28/

5. Э.Гүр-Аранз /2006.06.28 – 2007.08.24/ Анод банкны гүйцэтгэх захирал

6. Ш.Чуданжий /2006.06.28 – 2007.08.24/ Зоос банкны гүйцэтгэх захирал

7. М.Болд /2007.08.24 – 2012.12.16/ Тэнгэр санхүүгийн нэгдлийн гүйцэтгэх захирал

8. Б.Мэдрээ /2012.12.16 – 2014.12.16/ ХХБ-ны гүйцэтгэх захирал

9. М.Чингүн /2012.12.16 – 2014.12.16/ Голомт банкны ЭУГ-ын захирал, дэд захирал

10. П.Даваа /2012.12.16 – 2013.12.16/ ҮХО-н банкны гүйцэтгэх захирал

11. Б.Мэдрээ /2014.12.16 -2015.12.16/ ХХБ-ны гүйцэтгэх захирал

12. Норихико Като /2013.12.16 – 2016.12.15/ Хаан банкны гүйцэтгэх захирал

13. Б.Лхагвасүрэн /2014.12.16 – 2016.12.15/ Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн гүйцэтгэх захирал, Монголбанкны Дэд ерөнхийлөгч

14. Д.Төмөрхүү /2014.12.16 – 2017.12.15/ Ариг банкны гүйцэтгэх захирал

15. Н.Цэрэндаваа /2016.12.15 – 2017.12.15/ Голомт банкны Гүйцэтгэх захирлын орлогч

16. Д.Баярсайхан /2016.12.15 – 2019.09.05/ Төрийн банкны Ерөнхий захирал

17. О.Банзрагч /2017.12.15 – 2020.12.18/ Улаанбаатар хотын банкны Тэргүүн дэд захирал

17. Торстен Клайн Бойнинг/2017.12.15 – 2019.09.05/ Хас банкны эрсдэл хариуцсан захирал

18. М.Отгонбаяр /2019.09.05 – 2020.12.18/ Тээвэр хөгжлийн банкны Гүйцэтгэх захирал

19. Норихико Като /2019.09.05 – 2022.12.09/ Голомт банкны Гүйцэтгэх захирал

20. Л.Ариунаа /2020.12.18 – 2021.07.02/ Капитрон банкны Гүйцэтгэх захирал

21. Д.Баттулга /2021.07.02 – 2022.12.09/ Төрийн банкны Санхүү хариуцсан дэд захирал

22. Р.Мөнхтуяа /2020.12.18 – 2023.12.08/ Хаан банкны Гүйцэтгэх захирал

23. Г.Саруул /2022.12.09 -с одоог хүртэл/ Богд банкны Гүйцэтгэх захирал

24. Б.Үүрцайхбаатар /2022.12.09 -с одоог хүртэл/ Капитрон банкны Гүйцэтгэх захирал

25. Г.Ганболд /2023.12.08 -с одоог хүртэл/ Голомт банкны Ерөнхийлөгч

Монголын Банкны Холбооны гүйцэтгэх захиралаар томилогдон ажиллаж байсан эрхмүүд:

 1. Ж.Үнэнбат /2000.09.29 – 2005.04.07/
 2. Г.Цэрэнпүрэв /2005.04.07 – 2009.02.04/ Москва дахь Эдийн засаг хамтын ажиллагааны олон улсын банкны удирдах зөвлөлийн гишүүн
 3. З.Шагдарсүрэн /2009.02.05 -2012.3.22/ Зээлийн батлан даалтын сангийн ТУЗ-ийн дарга
 4. Л.Төр-Од /2012.03.22 – 2012.09.15/ МУ-ын ерөнхийлөгчийн зөвлөх
 5. Б.Найдалаа /2012.09.17 – 2015.09.17/
 6. Ж.Үнэнбат /2015.11.09–2020.02.06/
 7. Л.Амар /2020.02.07- одоог хүртэл/