Тэрбум мод сан, БНСУ-тай ойжуулалт, цөлжилттэй тэмцэх чиглэлд хамтарч ажиллана

БНСУ-д хийсэн ажлын айлчлалын үеэр Монголбанкны Ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэн, Тэрбум мод сангийн Удирдах зөвлөлийн дарга Л.Амар нар 2022 оны наймдугаар сарын 12-ны өдөр тус улсын Байгаль орчны хяналт шинжилгээний үндэсний төвтэй хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Хоер тал Монгол Улсад нийт 150 сая мод тарих амлалтыг өгсөн бөгөөд ийнхүү Тэрбум мод сангийн үйл ажиллагааны хүрээнд анхны гадаад хамтын ажиллагааг эхлүүлж, бүс нутгийн хэмжээнд ойжуулалтын чиглэлд хоёр улс хамтран ажиллах эхлэлийг тавилаа.

Санамж бичгийн хүрээнд мод тарих, ойжуулалт, усжуулалт, ойн менежментийн цахим хяналт шинжилгээг бий болгох, харилцан туршлага судлах, манай улсад тохирсон ногоон технологи, шийдлийг туршиж, нэвтрүүлэх, чадавх бэхжүүлэх гэх мэт чиглэлүүдээр хамтарч ажиллахаар харилцан тохиролцов.

Тэрбум мод санг Монголын банкны холбоо, арилжааны банкуудын санаачилгаар ойжуулалт, цөлжилттэй тэмцэхэд бодит төсөл хөтөлбөр, боломжит арга хэрэгслийг нэвтрүүлэх, мод тарих үндэсний хөдөлгөөнийг тодорхой стратеги, төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэхээр 2022 оны гуравдугаар сард үүсгэн байгуулсан.

БНСУ-ын Байгаль орчны хяналт шинжилгээний үндэсний төв нь сайн дурын үйл ажиллагааны зарчим дээр тулгуурлан 2003 онд байгуулагджээ. Тус төв нь байгаль орчны чиглэлээр судалгаа шинжилгээ хийхийн зэрэгцээ бүс нутгийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэхэд байгаль орчны асуудлыг орхигдуулалгүй оновчтой шийдлийг тусгах тал дээр иргэний нийгмийн хүчтэй дуу хоолой болон ажилладаг.

Харин Тэрбум мод сангийн менежмент, үйл ажиллагааг Монголын тогтвортой санхүүгийн холбоо (ТоС Холбоо) хариуцан гүйцэтгэж байгаа юм. Цаашид Тэрбум мод сангийн зарчим болох Зөв газарт зөв модыг зөв зорилгоор тарьж ургуулах ажлыг ойн мэргэжлийн байгууллага, олон улсын байгууллага, олон нийт, иргэдийн дэмжлэгтэйгээр системтэй, үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy