“Banking in Mongolia” journal

"Banking in Mongolia" сэтгүүл

Салбарын мэргэжлийн холбоо болохын хувьд Монгол Улсын банкны салбарын мэдээллийг агуулсан “Banking in Mongolia” сэтгүүлийг эрхлэн гаргаж эхэлсэн бөгөөд 5 дахь дугаараа уншигчдын гар дээр хүргээд байна.

Монгол Улсын даацтай хөгжил, эдийн засгийн эрх тэгш өсөлтийг хангах зорилготой ажиллаж байгаа Монголын Банкны Холбооны эрхлэн гаргаж буй “Banking in Mongolia” сэтгүүл цаашид зөвхөн банкны гэлтгүй, санхүүгийн салбарын хөгжлийн асуудлыг хөндсөн, бодлого гаргагчид болон хэрэгжүүлэгчдийн бодит мэдээлэл авдаг солилцдог талбар болж, олон талын мэдээллийн холбогч болж чадна гэдэгт итгэлтэй байна.